PT Small group

Med PT Small Group har du möjlighet att starta din egen träningsgrupp tillsammans med en PT. Vi planerar upplägget tillsammans utifrån er målsättning och träningsbakgrund.