top of page

PT Small group

Med PT Small Group har du möjlighet att starta din egen träningsgrupp tillsammans med en PT. Vi planerar upplägget tillsammans utifrån er målsättning och träningsbakgrund.

bottom of page